Beneficiarii proiectului

  • Beneficiarii direcţi - studenţii - pentru care sunt vizate oportunităţi de formare care să le asigure competenţe la cel mai înalt nivel conform cu cerinţele actuale ale pieţei muncii.
  • Beneficiarii indirecţi – agenţii economici – li se asigură o calificare superioară a forţei de muncă, conducând la creşterea calităţii şi capacităţii firmelor de a contracta şi realiza lucrări de calitate superioară.