Beneficiar - Universitatea Tehnică de Construcții București

UTCB este universitate cu traditie, pentru formarea specialistilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalatiilor, inginerie mecanică/masini si utilaje pentru constructii, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie si management si ingineria sistemelor. Universitatea dispunea în anul 2014 de un corp profesoral de elită de 441 (74 profesori, 99 conferentiari, 159 sefi de lucrări, 109 asistenti si preparatori), care s-a afirmat atât prin rezultatele activitătii didactice si de cercetare, cât si prin participarea nemijlocită la cele mai importante constructii realizate în tara noastră. În România sunt înregistrate peste 10.000 de firme având în profilul lor diferite activităti de constructii: proiectare, executie, reparatii etc., din care marea majoritate particulare. Sectorul de constructii se arată a fi deosebit de dinamic si cu mari perspective în contextul integrării în Uniunea Europeană. În prezent, câteva mii de absolventi ai UTCB activează în SUA, Canada, Germania, Franta, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze si să se integreze rapid la conditiile si metodele de lucru din alte tări. Reorganizarea învătământului superior de constructii în conformitate cu procesul Bologna deschide largi perspective absolventilor de a fi recunoscuti si a se integra în piata ocupatională Europeană. Prin stransa colaborare cu mediul economic, in cadrul contractelor de cercetare si prestari servicii, partenerul a putut identifica nevoile actuale de formare a specialistilor in concordanta cu cerintele actuale si dinamica pietii muncii. Partenerul este initiatorul si coordonatorul Retelei Tematice EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), care cuprinde 131 de institutii partenere din 29 tări europene. Aceasta retea tematica la nivel European are ca scop promovarea celor mai inalte standarde tehnice si etice in industria constructiilor civile, si ofera consultanta guvernelor si organizatiilor profesionale in formularea de standarde pentru compatibilizarea mutuala. Reteaua formuleaza liniile directoare pentru mentinerea si cresterea standardelor educatiei ingineresti in constructii, respectiv pentru asigurarea si cresterea standardelor de siguranta si calitate in industria constructiilor civile. Din martie 2001 UTCB a semnat acordul de dublă diplomă cu Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, primul acord de acest fel din învătământul tehnic superior de la noi.